Utdrag ur Närkespigans mosters vittnesmål

(ur Historiska samlingar, Adlersparre, del V.)

Hustru Karin berättade först, att Lisbeta Carlsdotter, gåssen Michel Jacobsson, Myrans pigor, och Hindrich Abrahamssons Kerstin är upphov till detta oväsende om Blåkullafärden och barnaförande, havandes de begynt en och annan derföre beskylla. De har hållit vakstugor här och där på bägge Malmarna, och helst hos Hökaren Hindrich Abrahamsson, vilken har varit så som en Skriftfader, och uppå deras intygande, kommit mången att bekänna och ljuga på sig, som att de blev förda. Efter att Michel Jacobson och hans Syster, samt Lisbeta Carlsdotter och Kerstin Michelsdotter vittnade mot hustru Karins systerdotter Närkespigan Brita (…) att hon var med i Blåkulla, skickade hon (mostern) henne, eftersom hon inte ville bekänna sig, till Hindrich Abrahamsson, för att han efter avtal skulle komma henne till bekännelse, och ehuruväl han uppehöll henne från klockan 9 till 3 om dagen, har han likväl inget uträttat, eftersom hon stadigt nekade; Men som de andra förut nämnda henne ändå påtygade, att hon fördes till Blåkulla, har hon omsider (…) bekänt.(…) En tid därefter har Mostern funnit henne mycket bedrövad och ängslig, och när hon frågat henne om orsaken till det, hade hon Brita liksom desperat, om Guds nåd och sin salighet betygat, att hon ljugit på Kaptenskan, och visste varken av hennes eller någons förande, icke viljandes fördenskull tillika med de andra gå upp i Hovrätten (…) utan sökte så snart hon blev inkallad att komma härifrån, avreste alltså med en båt ifrån Munkbron, medelst sin brors tillskyndan. (…)Att Lisbeta Carlsdotter föräldrar föra en förskräcklig banskap och oläte. Hon, Lisbet, fått mest sin föda och uppehälle med det att hon lupit i vakstuga och bekänt på andra barn. Vistas alltid hos Wikmans Änka vilkens döttrar hon också intalt att de är förda, och där fått särkar och skor. Item penningar av kämnären Erik Ersson. Har kunnat hjälpa och stjälpa folk, anklaga och befria, som hon velat. Lupit på Norrmalm, och då hon kommit hem sagt att hon då och då fått en ny trollkärring. Samsat sig med barnen om det de skulle tala om inför Rätten. (…) Har även Hindrich Abrahamsson givit stor styrka till detta oväsende, samt varit en hjälpreda och orsak till deras död, som för trolldom och barnaförande allaredan dömda är. (…) Stallmäst. Getrop och Tileman som oftast bevistat vakstugor hos Hindrich Abrahamsson har också befrämjat detta owäsende vad de kunnat. Ur Adlersparres Historiska samlingar V.

Läs mer om Närkespigan och hennes moster.

Läs mer ur rättegångsprotokollen på Stockholmskällan.

Romanen Brinn! kom ut på Norstedts förlag, april 2021. Den handlar om Lisbet och de andra i kvarteren runt Katarina kyrka, om händelser som hon var inblandad i, de stockholmska häxprocesserna.

lisbetac

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s